0591 61 11 46
24 uur per dag
  • Het opbaren

    Een overledene kan thuis of in een uitvaartcentrum worden opgebaard. Sommige verzorgingshuizen bieden deze mogelijkheid ook. In verzorgingshuizen en thuis kan de overledene ook in bed worden opgebaard. Het bed wordt dan voorzien van koelapparatuur. Natuurlijk kan ook gekozen worden voor het opbaren in een kist. Afhankelijk van de wensen van de overledene wordt de kist al dan niet gesloten.

  • Prachtige 24-uurs kamers in Emmen

    DLE beschikt over vier prachtige 24-uurskamers. Deze kamers bieden het voordeel dat niemand meer gebonden is aan bepaalde tijden van rouwbezoek. Bovendien kan op een huiselijke manier afscheid worden genomen, hoe lang en wanneer men maar wil. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

    Wie dat wil krijgt een unieke sleutel en kan zo de overledene wanneer het hem of haar schikt bezoeken. Ook bijzonder prettig voor hen die ver weg wonen. Uiteraard is koffie en thee kosteloos beschikbaar.

    Naast deze 24-uur kamers biedt DLE ook vijf rouwkamers aan, waar begeleid en op afgesproken tijden rouwbezoek kan plaatsvinden.