0591 61 11 46
24 uur per dag

De uitvaart, het regelgesprek

 • Na de melding van overlijden zal onze uitvaartleider contact zoeken met de nabestaanden om de uitvaart te organiseren. Dit heet het regelgesprek.  Hierbij dienen we rekening te houden met de Wet op de lijkbezorging: een uitvaart dient tenminste 36 uur na het overlijden en niet later dan op de zesde werkdag na de datum van overlijden plaats te vinden.

  Tijdens het regelgesprek wordt gevraagd naar de wensen van de overledene. Als deze bekend zijn, zal alles in het werk worden gesteld om aan deze wensen te voldoen. Mocht de wensen niet bekend zijn, gaat de uitvaartverzorger met de nabestaanden in gesprek. Er worden dan antwoorden geformuleerd op vragen als:

  • Waar vindt het afscheid plaats?
  • Kiest u voor begraven of cremeren?
  • Voor welke (natuur)begraafplaats of welk crematorium kiest u?
  • Hoe wilt u de overledene vervoeren tijdens de uitvaart?
  • Muziekkeuze?
  • Deelname door nabestaanden in vorm van gedicht, overdenking, gebed, etc.?
  • Wordt de kist gereden of gedragen? Door wie?
  • Is er een aandeel voor kinderen?
  • (Wanneer) wordt er gecondoleerd?
  • Hoe wordt de uitvaart afgesloten?

  Met elkaar zorgen wij ervoor dat de uitvaart een gedenkwaardig moment wordt die past bij het leven van de overledene.