0591 61 11 46
24 uur per dag

Zorg na de uitvaart

Na een overlijden komt er zowel op praktisch- als op emotioneel gebied veel op u als nabestaande af. DLE Uitvaartzorg laat u er niet alleen voor staan. Wij bieden begeleiding aan op zowel praktisch- als emotioneel gebied. Ook hierbij staat persoonlijk contact en het hebben van oprechte aandacht centraal.

Enkele weken na de uitvaart neemt onze uitvaartverzorger contact met u op om te vragen of u behoefte heeft aan een nazorggesprek. Dit gesprek heeft dan ook als doel om te komen tot ontzorging en erkenning van u als nabestaande. De uitvaartverzorger kan u informatie verstrekken en advies geven over zaken die specifiek zijn voor uw persoonlijke situatie op zowel praktisch- als emotioneel gebied. Uiteraard heeft het nazorggesprek ook een evaluatief karakter. Door het inventariseren van uw ervaringen omtrent de dienstverlening van onze medewerkers zijn wij in staat om onze dienstverlening waar mogelijk te perfectioneren.

Een eerste bezoek van onze uitvaartverzorger is onderdeel van onze dienstverlening en wordt u aangeboden. Wanneer u behoefte heeft aan meer begeleiding op praktisch- en/of emotioneel gebied, kan onze uitvaartverzorger u informeren over de mogelijkheden.

Praktische ondersteuning na de uitvaart
Emotionele begeleiding na de uitvaart