0591 61 11 46
24 uur per dag

Fraudebeleid

Als coöperatie staan wij voor het belang van onze leden. Daarom accepteert Coöperatie DLE Emmen U.A. en de met haar verbonden maatschappijen geen fraude en doen wij er alles aan om fraude te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.

Wat verstaan we onder fraude?
Onder fraude verstaan wij een opzettelijke handeling of onjuiste voorstelling van zaken die gericht is op het verkrijgen van (financieel) voordeel voor de fraudeur waardoor DLE benadeeld wordt.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het niet eerlijk invullen van de gezondheidsvragen bij het aanvragen van een verzekering.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Aanvragen van een verzekering op een valse naam of onjuist adres.

Wat doen we bij een vermoeden van fraude?
Als er een vermoeden van fraude bij ons gemeld wordt, kunnen wij het volgende doen:

 • Opnemen van de gegevens van de desbetreffende personen in een intern register van DLE.
 • Delen van informatie met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en andere financiële dienstverleners. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier en altijd volgens de afspraken die hierover gemaakt zijn binnen de financiële branche.
 • Voorleggen van het dossier aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.
 • Onderzoek doen naar de persoon die van fraude wordt verdacht. Bij dit onderzoek houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode
 • Persoonlijk Onderzoek.
 • Aangifte doen bij de politie omdat zij meer opsporingsmiddelen heeft.

Welke maatregelen treffen wij bij vastgestelde fraude?
Als wij vaststellen dat er sprake is van fraude kunnen wij:

 • De uitkering niet of gedeeltelijk uitbetalen.
 • Andere verzekeraars informeren over de fraude (www.stichtingcis.nl).
 • Aangifte doen bij de politie.
 • De door DLE geleden schade en de gemaakte kosten van het onderzoek verhalen op de fraudeur.
 • Een aanvraag afwijzen.

Hoe kan een vermoeden van fraude gemeld worden?
Als je denkt dat iemand fraudeert, dan is het belangrijk dat wij dit zo snel mogelijk weten. Wil je een vermoeden van fraude aan ons melden, stuur een mail naar info@dle.nl.
Je melding wordt vertrouwelijk behandeld.