0591 61 11 46
24 uur per dag
 • 5 april 2024: Kandidaat voor ledenraad van de Coöperatie DLE Emmen U.A.

  Als coöperatie, bestaande uit o.a. Uitvaartverzorging De Laatste Eer Emmen B.V. (DLE), Draagt Elkanders Lasten Uitvaartzorg B.V. (DELU) en DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. hechten wij veel belang aan de stem van onze verzekerden. Via de ledenraad – ons hoogste orgaan – horen wij deze stem. Onze ledenraad bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 verzekerden, onze leden.

  Sinds oktober 2023 hebben wij meerdere oproepen gedaan om onze ledenraad te versterken. Onze leden konden zich – en kunnen zich nog steeds – kandidaat stellen. Na een zorgvuldige selectie door de kiescommissie heeft  onze ledenraad het genoegen een kandidaat als afgevaardigden van de ledenraad voor te stellen:

  Mevrouw M. M.Oost-van Bregt

  Tegenkandidaatstelling

  Wilt u zich als verzekerde van de Coöperatie DLE Emmen tegenkandidaat stellen? Dit kunt u kenbaar maken door uw voorstel schriftelijk en binnen dertig dagen na publicatie van dit bericht in te dienen bij het bestuur van de coöperatie. Uw voorstel dient ondertekend te worden door ten minste 50 stemgerechtigde leden.

  Officiële leden

  Een kandidaat is officieel gekozen tot lid van onze ledenraad als 30 dagen na het verschijnen van deze publicatie geen verkiesbare tegenkandidaten zijn gesteld. Melden zich tegenkandidaten die voldoen aan de eisen van verkiesbaarheid? Dan volgt een verkiezing tussen de kandidaat en zijn of haar tegenkandidaten.

16-02-2024: Kandidaten ledenraad benoemd.

Op 16 januari 2024 hebben zich vier kandidaten beschikbaar gesteld als afgevaardigden voor de ledenraad. Nu de termijn is verlopen voor eventuele tegenkandidaatstelling zijn wij verheugd te kunnen melden dat de deze kandidaten formeel zijn toegetreden tot de ledenraad.

De ledenraad wordt thans gevormd door:

 • De heer H. Klaver (voorzitter)
 • De heer J. Vos (secretaris)
 • Mevrouw M. van Slochteren-van der Haar
 • De heer K. de Roo
 • De heer G. Marissen
 • Mevrouw Y.M.G. Lubbers-Fuhler
 • De heer M. Arkesteijn
 • De heer J. Kleefman
 • De heer G. Schutrups
 • De heer J.H.M. Schutte
 • De heer H. Weerman
 • De heer J. Wolters
 • De heer K. Zantingh
 • 16 januari 2024: Kandidaten bekend voor ledenraad van de Coöperatie DLE Emmen U.A.

  Als coöperatie, bestaande uit o.a. Uitvaartverzorging De Laatste Eer Emmen B.V. (DLE), Draagt Elkanders Lasten Uitvaartzorg B.V. (DELU) en DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. hechten wij veel belang aan de stem van onze verzekerden. Via de ledenraad – ons hoogste orgaan – horen wij deze stem. Onze ledenraad bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 verzekerden, onze leden.

  Sinds oktober 2023 hebben wij meerdere oproepen gedaan om onze ledenraad te versterken. Onze leden konden zich – en kunnen zich nog steeds – kandidaat stellen. Na een zorgvuldige selectie door de kiescommissie heeft onze ledenraad bepaald wie de kandidaten zijn voor afgevaardigden van de ledenraad.

  Deze kandidaten zijn vanuit DELU:

  • Mevrouw M. van Slochteren-van der Haar

  Deze kandidaten zijn vanuit DLE:

  • De heer K. de Roo,
  • De heer G. Marissen en
  • Mevrouw Y.M.G. Lubbers-Fuhler

  Tegenkandidaatstelling

  Wilt u zich als verzekerde van de Coöperatie DLE Emmen tegenkandidaat stellen? Dit kunt u kenbaar maken door uw voorstel schriftelijk en binnen dertig dagen na publicatie van dit bericht in te dienen bij het bestuur van de coöperatie. Uw voorstel dient ondertekend te worden door ten minste 50 stemgerechtigde leden.

  Officiële leden

  Een kandidaat is officieel gekozen tot lid van onze ledenraad als 30 dagen na het verschijnen van deze publicatie geen verkiesbare tegenkandidaten zijn gesteld. Melden zich tegenkandidaten die voldoen aan de eisen van verkiesbaarheid? Dan volgt een verkiezing tussen de kandidaat en zijn of haar tegenkandidaten.

 • Technisch voorzitter van de ledenraad benoemd

  Op 17 april jl. heeft de Ledenraad van de Coöperatie DLE Emmen uit hun midden een Technisch Voorzitter, de heer Henk Klaver (r) en een assistent, de heer Jos Vos (l) gekozen. Wij wensen beide heren veel succes toe in hun nieuwe rol en kijken uit naar een prettige samenwerking tussen de Ledenraad en het bestuur.

 • 18 april 2023: DLE verwelkomt nieuwe bestuurder

  Coöperatie DLE Emmen verwelkomt nieuwe Directeur-Bestuurder

  De ledenraad van de Coöperatie DLE Emmen heeft op voordracht van de Raad van Commissarissen mevrouw Ingeborg Jansen benoemd per 18 april 2023 tot Directeur-Bestuurder. Zij vult de vacature in, die is ontstaan met het vertrek van de heer Jan Pol en mevrouw Carla de Boer in juni 2022.

  De Coöperatie DLE Emmen U.A. is al ruim honderd jaar de verzorger van uitvaarten in de regio Emmen en Hoogeveen onder de namen DLE Emmen en DELU Hoogeveen. Met haar twee eigen uitvaartcentra – Oeverse Bos in Emmen en Het Haagje in Hoogeveen -, een participatie in Crematorium De Meerdijk in Emmen en een eigen Natura Uitvaartverzekeraar biedt zij een volledig pakket aan diensten op gebied van uitvaartverzorging.

  Ingeborg Jansen heeft ruim 30 jaar ervaring opgedaan binnen de reis- en recreatiewereld. “Ik kijk er naar uit om de dienstverlening en gastgerichtheid binnen DLE naar een hoger niveau te tillen, waarbij ik graag de samenwerking wil opzoeken met verschillende partijen in de regio”, aldus Jansen. De afgelopen 11 jaar was zij directeur-bestuurder van Stichting Het Buitenhof in Gouda. In de regio Drenthe is zij echter geen onbekende; als General Manager van CenterParcs De Huttenheugte in Dalen heeft zij meerdere jaren meegebouwd aan de ontwikkeling van dit park.