0591 61 11 46
24 uur per dag

De laatste verzorging

Voor het daadwerkelijke opbaren wordt de overledene voor de laatste keer verzorgd. Dit wordt in de volksmond ‘afleggen’ genoemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de overledene en de nabestaanden. De medewerkers van DLE verzorgen dit, al dan niet samen met nabestaanden. Het laatste verzorgen kan ook door nabestaanden zelfstandig worden gedaan, waarbij de medewerker van DLE slechts hulp biedt als daarom wordt gevraagd.

’s Lands wijs, ’s lands eer…
Bij bepaalde religies en culturen is het gebruikelijk dat een rituele wassing door de nabestaanden verzorgd wordt. Met respect voor andere gebruiken, gewoontes of wensen geven de uitvaartverzorgers van DLE hier uiteraard alle ruimte voor.